ANUNȚ SELECȚIE – 9 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Descarca anuntul in format PDF. Asociația pentru Implicare Socială și Dezvoltare Durabilă (AISDD) anunță organizarea unei proceduri de selecție a 9 experți juriu pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “O șansă pentru Economia Socială!” (POCU/449/4/16/127540). AISDD, în calitate de Beneficiar și Asociația Hermes Bucuresti, Asociația My Community și Asociația Next Level – Integrative Counselling Solutions,…

Ghid pentru întreprinderile sociale

GHID pentru întreprinderile sociale (ÎS) & întreprinderile sociale de inserție (ÎSI), în conformitate cu Legea nr. 219/2015privind economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016  pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015  privind economia socială. Descarcă informația în format PDF Ce sunt întreprinderile sociale? Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc…

Întrebări frecvente și răspunsuri

ÎNTREBĂRI FRECVENTE SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16 Descarcă întrebările în format PDF # Întrebare Răspuns 1 Întreprinderile sociale nou înființate pot avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiuni de dezvoltare diferite de cea în care se implementează proiectul? Nu. Întreprinderile sociale nou înființate trebuie…