Strategii de marketing și cum să vă îmbunătățiți prezența digitală

Descoperiți cum să creați o strategie de marketing de succes pentru afacerea dvs. pentru a profita de oportunitățile de creștere și de a crește veniturile. Probabil că este sigur să vă asumați că o parte majoră a strategiei dvs. de marketing astăzi este digitală. Consumatorii și întreprinderile sunt aproape întotdeauna online și în mișcare –…

Ghid orientativ privind indicatorii de rezultat care să fie utilizați de întreprinderile sociale

Ghid orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact care să fie utilizați de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în raportările anuale Considerații metodologice generale Ghidul orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact care să fie utilizați de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în raportările anuale…

Ghid explicativ privind procedura de atestare a întreprinderilor sociale și de certificare a întreprinderilor sociale de inserție

Guvernul României a reglementat procedura de atestare și certificare a întreprinderilor sociale, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție, de către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Actul normativ detaliază condițiile în care întreprinderile sociale de…

Lista finala a planurilor de afaceri selectate POCU/449/4/16/127540

Nr. identificare Buget total aprobat RON  Suma de minimis aprobata  Punctaj finalGrila Tehnica (admis ˃70 pct)  Punctaj finalGrila Sustenabilitate  (admis ˃70 pct)  Punctaj final  Status 10/16/09.2020 514,173.00  462,363.00  89.33  96.00  90.67  ADMIS  27/16.09.2020 511,540.64  461,540.64  88.50  92.67  89.33  ADMIS  26/16.09.2020 511,864.99  461,864.99  87.17  90.67  87.87  ADMIS  11/16.09.2020 516,673.00  462,269.00  86.33  94.00  87.87  ADMIS  7/16.09.2020 466,114.10 …

Obligațiile întreprinderilor sociale atestate și ale întreprinderilor sociale de inserție

✔ Obligațiile întreprinderilor sociale atestate: să respecte criteriile de acordare a atestatului; să comunice agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare; să comunice agenției de ocupare rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale. Raportul de activitate anual conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată…

Ghid explicativ privind procedura de implementare a întreprinderilor sociale

✔ Etapele de implementare a Proiectului din cadrul Programului operațional Capital uman (POCU), finanțat din FSE în cadrul axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a două etape de implementare: etapa I – sprijin…

Rezultatele concursului de selectie a planurilor de afaceri POCU/449/4/16/127540

Nr. identificare Buget total aprobat RON  Suma de minimis aprobata  Punctaj finalGrila Tehnica (admis ˃70 pct)  Punctaj finalGrila Sustenabilitate  (admis ˃70 pct)  Punctaj final  Status 10/16/09.2020 514,173.00  462,363.00  89.33  96.00  90.67  ADMIS  27/16.09.2020 511,540.64  461,540.64  88.50  92.67  89.33  ADMIS  26/16.09.2020 511,864.99  461,864.99  87.17  90.67  87.87  ADMIS  11/16.09.2020 516,673.00  462,269.00  86.33  94.00  87.87  ADMIS  7/16.09.2020 466,114.10 …

Sprijinul pentru înființarea de întreprinderi sociale prin FSE

Fondul Social European sprijină activ înființarea de întreprinderi sociale ca sursă de locuri de muncă, în special pentru grupurile de persoane care se confruntă cu diferite obstacole în calea angajării. Prin Programul Operațional Capital uman (POCU), finanțat din FSE în cadrul axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, se acordă sprijin pentru înființarea…