Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului: 9 evenimente în regiunile de implementare cu câte 40 persoane/eveniment

Selectarea, înregistrarea și menținerea relației cu grupul țintă al proiectului

Formarea de competențe (antreprenoriale și informatice) pentru grupul țintă al proiectului

Coaching pentru dezvoltare antreprenorială. Toți participanții înscriși în program vor primi sprijin și vor lucra intens și individual pe propriile planuri de afaceri în vederea participării la concursul de selecție.

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate

Servicii personalizate de consiliere pentru persoanele selectate în vederea implementării planurilor de afaceri

Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis

Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate

Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Dosarul de înscriere pentru înscrierea în grupul țintă va cuprinde următoarele document

  1. Consimțământul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. Formular de înregistrare grup țintă;
  3. Copie a cărții de identitate;
  4. Curriculum vitae în format Europass;
  5. Acord de utilizare a datelor personale;
  6. Cazier judiciar;
  7. Diploma după ultima școală absolvită, minim bacalaureat, în vederea participării la cursurile de antreprenoriat
  8. Declarație cu intenția de a deschide SES în zonele menționate în proiect precizând numărul de persoane estimate de a fi angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate, în mod obligatoriu, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural
  9. Declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat de măsuri/activități similare
Spread the love