Grupul țintă al proiectului este format din 112 persoane care doresc să înființeze structuri de economie socială, din care:

  • minim 5 persoane cu vârste între 55-64 ani;
  • minim 2 persoane cu dizabilități;
  • minim 7 șomeri tineri, de lungă durată (cu vârsta peste 24 ani);
  • minim 45 femei;
  • minim 10 persoane din mediul rural.

Criteriile de selecție în vederea recrutării/selectării membrilor G.T. care își doresc să înființeze întreprinderi sociale în cadrul proiectului:

  • să aparțină categoriilor sociale prezentate în grupul țintă al proiectului;
  • să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • să nu beneficieze de finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU;
  • să dețină dreptul de a desfășura fapte și acte de comerț prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii din vânzarea acestora pe piață în condiții de concurență;
  • să aibă domiciliul în regiunile de implementare.

Dosarul de inscriere – trebuie sa contina:

1. Consimtamantul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la fiecare participant, in conformitate cu prevederile legale mentionate (anexa nr. 1)
2. Formular de inregistrare grup tinta; (anexa nr. 2)
3. Copie a cartii de identitate;
4. Curriculum vitae in format Europass;
5. Cazier judiciar
6. Cazier fiscal
7. Diploma dupa ultima scoala absolvita, minim bacalaureat, in vederea participarii in cursurile de antreprenoriat
8. Declaratie cu intentia de a deschide SES in zonele mentionate in proiect precizand numarul de persoane estimate de a fi angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate, in mod obligatoriu, cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural. (anexa nr. 3)
9. Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis (anexa nr. 4)

Modelele de formulare (anexele) vor fi solicitate pe adresa de email: proiect@sansa-sociala.ro.

Pentru a indeplini conditiile de eligibilitate in vederea participarii la concursul de Planuri de afaceri, persoanele din grupul tinta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 – Persoana intentioneaza sa infiinteze o afacere de economie sociala in regiunile de implementare ale proiectului;
– Persoana are certificat de Antreprenor in economia sociala -COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala – COR 112036;
– Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii beneficiarului sau ai partenerilor sai din proiect nu pot avea calitatea de angajati sau asociati in cadrul intreprinderii infiintate prin proiect;
– Persoanele nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;
– In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de L31/1990, si are mai mult de un asociat, persoana al carei Plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii trebuie aiba calitatea de asociat majoritar;
 – Persoanele care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale infiintate in baza L31/1990, la data semnarii contractului de subventie;
 – Participantul la concursul de Planuri de Afaceri va fi administratorul intreprinderii infiintate prin ajutorul de minimis, respectiv reprezentantul legal pe toata durata celor 25 luni de la data infiintarii firmei (18 luni implementare proiect si 7 luni sustenabilitate).

Vor fi minim 21 de planuri de afaceri selectate, din care minim 5 planuri de afaceri selectate din mediul rural. Valoarea ce va fi decontata pentru planurile aprobate este de max 100.000 euro/ plan de afaceri¸ reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

· Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
· Ajutor de minimis de min. 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
· Ajutor de minimis de min. 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
·  Ajutor de minimis de min. 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Spread the love