Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Sud – Est si Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Înființarea a minim 21 întreprinderi sociale, în cele 3 regiuni de implementare ale proiectului (min 5 în mediul rural), în care vor lucra minim 10 persoane din grupuri vulnerabile.
  • Minim 360 persoane din regiunile de implementare vor fi informate cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului cu privire la beneficiile antreprenoriatului social asigurând îmbunătățirea vizibilității economiei sociale.
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în economia socială și a competențelor informatice pentru susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 112 persoane, din cele 3 regiuni de implementare, care doresc să inițieze o activitatevindependentă prin participarea acestora la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.
  • Acordarea de consultanță și consiliere pentru min. 21 persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri.
  • Monitorizarea funcționării a minim 21 de întreprinderi de economie socială.
  • Crearea de minim 11 parteneriate pentru sustenabilitatea proiectului între structurile de economie socială înființate în proiect și Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județele în care își au sediile structurile de economie socială înființate prin proiect, primăriile din localitatile în care își desfășoară activitatea structurile de economie socială și/sau furnizorii de servicii sociale, publici și private.
  • Minim 42 de persoane angajate în cadrul structurilor de economie socială înființate, din care min 10 persoane din grupul vulnerabil.
  • Elaborarea unei analize detaliate a economiei sociale la nivelul celor trei regiuni în care se implementează proiectul (Sud- Muntenia, Sud Est si Centru)
Spread the love