Obligațiile întreprinderilor sociale atestate și ale întreprinderilor sociale de inserție

✔ Obligațiile întreprinderilor sociale atestate: să respecte criteriile de acordare a atestatului; să comunice agenției de ocupare orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare; să comunice agenției de ocupare rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale. Raportul de activitate anual conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată…